Logo ČMMJ    Myslivecký spolek                

                                   Drnovice

                                                       okr. Zlín

 

 

 

 

    Úvodní strana    

    Historie    

    Aktuality

    Statistiky

    Fotogalerie

    Chata

 

Oblíbené odkazy:

Obec Drnovice

OMS Zlín

Myslivost

DDM Luhačovice

 

 

MYSLIVECKÝ KROUŽEK  - "SRNČATA"

DRNOVICE

organizovaný pod Domem dětí a mládeže Luhačovice ,

s podporou MS Drnovice a Obce Drnovice

 pro děti a žáky od 2. do 9. třídy se zájmem o přírodu, myslivost a poznávání

___________________________________________

V neděli 7.6.2020 od 8.30 hod. se bude konat soutěž Zlatá srnčí trofej v sídle OMS Zlín na Vršavě

___________________________________________

 

Další schůzka bude

Činnost kroužku přerušena z důvodu epidemiologické situace

 

 

 v úterý 28. května 17:00 h

sraz na nové chatě - cvičení ve střelbě ze vzduchovky

_______________________________________

 

 

 

Myslivecký kroužek

místem setkávání ve školním roce 2019-2020 bude

 Myslivecká chata Pod Hájem v době od 16.-17.30 hod.,

v zimním období zasedací místnost OÚ

 jinak budou dle počasí vycházky do přírody.

Přihlášky a registrace na webu www.ddmluhacovice.cz,

Kroužek vede:  Josef Zicha (tel.: 730 143 281, email: zicha.josef@seznam.cz ), předseda MS Drnovice (dříve vedoucí kroužku mysliveckého, zoologického a chovatelského při DDM Luhačovice)
 

Schůzky budou 1 x za čtrnáct dnů, v případě změny budou členové resp. rodiče předem informováni písemně, SMS, emailem.

Pokud se dítě schůzky nezúčastní, omluví jej rodiče SMS, emailem nebo telefonicky u vedoucího kroužku !!!

Program kroužku:

 • poznávání a pozorování zvířat, ptactva, poznávání pobytových stop zvěře,

 • zásady ochrany přírody, chování v lese

 • myslivecká mluva, zvyky, tradice, historie myslivosti

 • ukázky loveckých zbraní a loveckých pomůcek a potřeb

 • poznávání stromů, keřů, léčivých bylin, listů, plodů

 • čištění studánek, výroba budek a krmítek pro ptactvo

 • sběr jablek, kaštanů, žaludů  na přikrmování zvěře, příprava ohryzu pro zvěř

 • orientace v terénu, čtení v mapách, rozdělávání ohně, základy táboření

 • promítání filmů o přírodě, beseda s lesníkem

 • lovecká kynologie,

 • návštěva přehlídky trofejí,  obůrky pro zvěř

 • účast na akci "Ukliďme Česko 2018"

 • střelba ze vzduchovky na terče, bezpečnost při střelbě, účast na střeleckých soutěžích

 • hraní her, účast zájemců v soutěži Zlatá srnčí trofej (pořádá Okresní myslivecký spolek Zlín)

 • sbírky přírodnin a další

 

 • v letní prázdniny - pro zájemce účast na mysliveckém táboře

 

FOTOGRAFIE ze schůzek a akcí - viz níže a facebook

Foto z výroby budek 8.12.2016       

Foto z přeboru ze vzduchovky 22.10.2016 pořádané OMS Vsetín

 

V sobotu 26.5.2019 se konala

Zlatá srnčí trofej v sídle OMS Zlín na Vršavě.

v kategorii B se umístili na 3. místě Amálie Zichová

                         4. místě Petr Vlček

                              5. místě Jakub Machů

 

B L A H O P Ř E J E M E !!!

 

 

 

 

V sobotu 14.5.2016 se konala soutěž Zlatá srnčí trofej v sídle OMS Zlín na Vršavě

výsledková listina na stránkách OMS Zlín:   myslivost.cz/omszlin/Akce-s-mladezi.aspx

členové našeho kroužku se v kategorii A umístili na prvních třech místech

 

1. Amálie Zichová    2. Petr Trčka     3. Petr Vlček

B L A H O P Ř E J E M E !!!

25.5.2013 se zájemci zúčastnili soutěže Zlatá srnčí trofej ve Zlíně (Vršava, Horákův mlýn)

Výsledková listina Zlaté srnčí trofeje 25.5.2013

  Jméno Vysílající MS Teorie-body Praxe-body Celkem-body
1. Vojtěch Lečbych MS Tečovice+Louky 25 21 46
2. Eliška Mikulcová MS Rudimov 21 21 42
3. Filip Ondík MS Tečovice 23 16 39
4. Jáchym Koutný MS Tečovice 21 16 37
5. Amálie Zichová MS Drnovice 19 15 34
6. Hana Pinďáková MS Drnovice 18 13 31
7. Daniel Mana MS Drnovice 13,5 16 29,5
8. Klára Večeřová MS Tečovice 20 6 26
9. Josef Častulík MS Drnovice 12 12 24
10. Tobiáš Pekárek MS Stráž 13 10 23
11. Filip Ochodnický MS Drnovice  12 7 19
12. Filip Hybler MS Louky 10 8 18

Blahopřejeme !!!

 

 

___________________________________________

Co se učíme:

                            

______________________________________________________________________________

                                   

                              

 

                                  

   

 

 
 
  Foto:                   Zhotovené budky pro ptáky

                 

                            další foto se připravují