WebZdarma.cz

 

         Logo ČMMJ   Myslivecký spolek                

                                   Drnovice

                                                       okr. Zlín

 

 

 

 

    Historie    

     Aktuality

      Statistiky

      Fotogalerie

Chata

Myslivecký kroužek

 

 

 

Oblíbené odkazy:

Obec Drnovice

OMS Zlín

Myslivost

MS Kvasice

MS Javorník

Krmeliště divočáků 1

Krmeliště divočáků 2

Tiplov

 

 

 

 

 

 

 

Z historie

    Obec Drnovice se nachází na úpatí Vizovických vrchů s nejvyšším vrcholem Klášťov (753 m n.m.). První doložená písemná zmínka se nachází v archivech arcibiskupství olomouckého v zakládací listině cisterciáckého kláštera ve Vizovicích již roku 1261, kdy Smil ze Střílek, pán hradu v Brumově daroval obce Újezd, Drnovice, Vysoké Pole a další, klášteru vizovickému. Později, na konci 16. století přešla obec z držení vizovického panství k panství brumovskému. Po třicetileté válce byla polovina osady zpustošena, další útrapy přinesl tatarsko - turecký vpád v roce 1663. V roce 1866 byla obec postižena epidemií cholery,  roku 1882 velkým krupobitím a roku 1957 a 2004 větrnou smrští.

   Ustavující schůze první myslivecké lidové jednoty v Drnovicích se konala 22. září 1951 za přítomnosti občanů: František Machů, Josef Staněk, Josef Kůdela, František Stružka, František Ovesný, Josef Struška ml., Josef Machuča, Húšť František a prvními členy se stali:

  • František Machů, č.p.   85, rolník,                         myslivecký hospodář

  • František Húšť,    č.p.   26, dělník,                         předseda

  • Josef Machuča,    č.p. 117, mlynářský pomocník,   jednatel

  • František Ovesný, č.p.    5, řidič,                            pokladník

  • Josef Staněk,        č.p. 114, hostinský

  • Alois Staněk,        č.p.   11, rolník

  • Josef Struška ml.,  č.p.  38, dělník

   V roce 1980 došlo ke sloučení MS Drnovice a MS Vysoké Pole s názvem Ploština (32 členů). Ve sloučené podobě hospodařilo až do 2.3.1991, kdy se konala ustavující schůze nového MS Drnovice (13 členů). Novým předsedou byl zvolen Struška František ml. č.p.1, mysliveckým hospodářem Chumchal Václav, jednatelem Machů Antonín, pokladníkem Kořenek František.

   V současnosti tvoří členskou základnu 12 členů + 1 čekatelka

Složení výboru
 
Předseda  Josef Zicha

Mistopředseda

Robert Barcuch
Myslivecký hospodář  Ondřej Kořenek
Finanční hospodář Ing. Karel Kostka
Člen výboru   Ing. Lukáš Malík  

 

Složení kontrolní komise

Předseda                    Josef Smolek     
Člen  Martin Gerych
Člen Martin Húšť

   MS Drnovice hospodaří na pronajaté honitbě od Honebního společenstva Drnovice o celkové výměře 550 ha. Z toho činí 324 ha zemědělských pozemků, 216 ha lesních, 2 ha vodní plochy a  ostatní pozemky 8 ha.

   V této honitbě chováme a lovíme především srnčí zvěř, příležitostně zvěř černou a v posledních letech i zvěř jelení, daňčí a mufloní. Z drobné zvěře se zde vyskytují zajíci a v menším počtu bažanti, jejichž počet se snažíme zvýšit vypouštěním a zároveň tlumením zvěře škodící myslivosti.

   Náplň naší činnosti pro myslivost netvoří pouze střílení, jak se většina veřejnosti domnívá, ale především péče o zvěř a její přikrmování, opravy a stavby mysliveckých zařízení (krmelce, zásypy, posedy, kazatelny, chaty), vypouštění bažantů, práce s mládeží - každoroční pořádání dětského dne pro děti a žáky ZŠ a MŠ, v roce 2009 první dětské rybářské závody, pořádání kulturních akcí - vyhlášené zvěřinové hody, výstava k 50. a 60. výročí založení prvního mysliveckého spolku v Drnovicích, zájezdy na různé výstavy, veletrhy či přehlídky (Viva Natura - Lysá nad Labem, Silva Regina Brno, Iľava, sv. Antol, Nitra, Vídeň, Budapešť,  Polsko aj.).

V měsících září a říjen 2014 jsme vypustili do honitby 40 ks bažantí zvěře - v lokalitě Padělek a Výpusta.

V roce 2019 bylo do honitby vypuštěno 30 ks koroptví polních v lokalitě Padělek a Machučova humna.

 

Ve školním roce 2019 - 2020 pokračuje ve své činnosti Myslivecký kroužek - "SRNČATA".

 

 

 

-  Správce webu: Josef Zicha   -   Poslední aktualizace: 5. 6. 2020